Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române

Academie » Organizare » Institute » Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române

Direcții de Cercetare
– PROIECTAREA MOLECULARĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR
– CONTRIBUȚII LA CHIMIA COMPUȘILOR ORGANICI, ELEMENT-ORGANICI SI POLIMERICI CONTINAND F, N, P, S. SINTEZĂ, CARACTERIZARE, APLICAȚII
– CHIMIA ȘI APLICAȚIILE COMPUȘILOR TETRAPIROLICI DIN CLASA PORFIRINELOR
– COMPUŞI ANORGANICI ŞI HIBRIZI CU RELEVANŢĂ ÎN ŞTIINŢA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE.
– PRECURSORI PENTRU MATERIALE AVANSATE

Contact
Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu”
B-dul. Mihai Viteazul nr. 24
300223 Timișoara
Jud. Timiș
ROMÂNIA
Telefon: +40-256-491818
Fax: +40-256-491824
mail: ict[at]acad-icht.tm.edu.ro
web: https://acad-icht.tm.edu.ro

Codul de identificare fiscală: 2488480