Membri

Academie » Membri

MEMBRI ACADEMIEI ROMÂNE – FILIALA TIMIŞOARA

 

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA TELEFON/E-MAIL
Acad. Dan Dubină
Preşedinte Tel/Fax: 0256/49.18.16
E-mail: dan.dubina[at]upt.ro
Acad. Păun Ion Otiman
Preşedinte de onoare Tel: 0256/40.39.20
E-mail: otiman[at]acad.ro
Dr. fiz. Ladislau Nicolae Vékás,
m. c. al Academiei Române
Secretar științific Tel: 0256/40.37.00
E-mail: ladislau.vekas[at]academiatm.ro
Acad. Ion Boldea Tel: 0256/40.34.63, 49.18.16
E-mail: ion.boldea[at]upt.ro
Prof. dr. Zeno Gârban,
m. c. al Academiei Române
Tel: 0256/49.18.16

E-mail: zeno.garban[at]yahoo.com

Prof. dr. ing.Vasile Marinca,
m. c. al Academiei Române
Tel: 0256/49.18.16
E-mail: –
Prof. dr. ing. Radu-Emil Precup,
m. c. al Academiei Române
E-mail: radu.precup[at]upt.ro
Prof. dr. ing. Liviu Marsavina,
m. c. al Academiei Române
E-mail: liviu.marsavina[at]upt.ro,
lmarsavina[at]yahoo.com
Prof. dr. Costa Rosu,
m. o. al Academiei Române
Tel: 0256/49.18.16
E-mail: institut.roman[at]icrv.r
Prof. dr. Ștefan Iosif Drăgulescu
m. o. al Academiei Române
Tel: 0256/49.18.16
E-mail:st.i.dragulescu[at]cardiologie.ro

 

DICȚONARUL
membrilor Academiei Române – Filiala Timișoara
(ordine alfabetică)

 

 

Nr. crt.  

Numele și prenumele

Anul primirii Titlul academic  

Ocupația

1. Anton Ioan M. 1963 acad. inginer
2. Avram Constantin N. 1963 m.c. inginer
3. Baba Corneliu 1963 acad. pictor
4. Babeș Vincențiu 1866 m.f. publicist, jurist, om politic
5. Balaban Alexandru T. 1963 acad. inginer
6. Bartók Béla Viktor János 1991 m.p.m. compozitor
7. Bărglăzan Aurel 1955 m.c. inginer
8. Benga Gheorghe 2001 acad. medic
9. Beniuc Mihai 1955 acad. psiholog, scriitor
10. Birdaș Emilian 1992 m.o. episcop ortodox
11. Bodea Cornelia 1990 acad. istoric
12. Boldea Ion-Gheorghe 2011 m.c. inginer
13. Bona Constantin Atanasie 1992 m.o. imunolog
14. Boșcaiu Nicolae 1990 acad. biolog
15. Braniște Valeriu 1919 m.o. publicist, memorialist, om politic
16. Brînzeu Pius 1974 acad. medic
17. Breban Nicolae 1997 acad. scriitor
18. Brediceanu Tiberiu 1937 m.c. compozitor, folclorist
19. Broșteanu Petru 1889 m.c. publicist
20. Burzo Emil 2003 acad. Fizician și inginer
21. Ciobotea Daniel 2007 m.o. patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
22. Ciorogariu Roman 1921 m.o. episcop ortodox, pedagog, ziarist
23. Cișman Alexandru 1963 m.c. fizician
24. Ciuhandu Gheorghe 1946 m.o. episcop ortodox,  istoric, publicist
25. Cocheci Vasile 1991 m.c. inginer chimist
26. Comoroșan Sorin 1992 m.o. biochimist, fizician
27. Comșa Grigore 1934 m.o. episcop ortodox
28. Corneanu Nicolae 1992 m.o. mitropolit ortodox
29. Cristea Miron 1919 m.o. patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
30. Daicoviciu Constantin 1948 acad. istoric, arheolog
31. Densușianu Aron 1877 m.c. istoric literar, poet, folclorist
32. Densușianu Nicolae 1880 m.c. istoric, folclorist
33. Doinaș Ștefan  Augustin 1990 acad. scriitor, traducător
34. Dordea Toma 1991 acad. inginer
35. Dragomir Silviu 1916 acad. istoric, teolog, om politic
36. Drăgoi Sabin V. 1955 m.c. compozitor, folclorist
37. Drăgulescu Coriolan 1955 acad. inginer chimist
38. Dubină Dan 2010 acad. inginer
39. Dumitriu Petru 1993 m.o. scriitor
40. Flonta Maria-Luisa 2011 m.c. biolog
41. Foiaș Ciprian Ilie 1994 m.o. matematician
42. Gârban Zeno 2011 m.c. biochimist
43. Goldiș Iosif 1882 m.c. episcop ortodox
44. Goldiș Vasile 1919 m.o. profesor, publicist, om politic
45. Hațegan Cornel 1992 m.c. fizician
46. Hell Stefan Walter 2012 m.o. fizician
47. Hodoș Enea 1904 m.c. folclorist, scriitor
48. Hossu Iuliu 1945 m.o. episcop greco-catolic
49. Iacob Caius 1955 acad. matematician
50. Ivănescu Gheorghe 1965 m.c. lingvist
51. Kanitz Ágost 1882 m.c. botanist
52. Lalescu Traian 1991 m.p.m. matematician
53. Lupașcu Gheorghe 1948 m.c. parazitolog
54. Macovschi Eugen 1948 acad. biochimist, biolog
55. Maitec Ovidiu 1992 acad. sculptor
56. Mangiucă Simeon 1890 m.o. folclorist
57. Mangra Vasile 1909 acad. mitropolit ortodox
58. Maniu Vasile 1876 acad. publicist, istoric, scriitor
59. Manuila Sabin 1938 m.c. medic, demograf, statistician
60. Marienescu Atanasie Marian 1877 acad. folclorist, etnograf, scriitor
61. Marinca Vasile 2015 m.c. inginer
62. Martin Mircea Aurelian 2014 m.c. critic și istoric literar
63. Mateescu Dan 1974 acad. inginer
64. Méliusz Jószef 1974 m.c. scriitor
65. Menkeș Benedict M. 1952 m.c. medic, biolog
66. Mercea Victor 1963 m.c. fizician
67. Meteș Ștefan 1919 m.c. preot, istoric
68. Micloși Corneliu 1955 acad. inginer
69. Mocioni Andrei 1866 m.f. jurist
70. Munteanu Ioan 2004 m.o. medic
71. Murgulescu Ilie G. 1948 acad. chimist
72. Nădășan Ștefan 1955 acad. inginer
73. Nemoianu Virgil 2015 m.o. critic și filosof al culturii, eseist, traducător
74. Novacu Valeriu 1948 m.c. fizician
75. Odobleja Ștefan 1990 m.p.m medic
76. Ortrogovich Giorgio-Ugo-Augusto 1974 m.c. chimist
77. Otiman Păun  Ion 1993 acad. inginer agronom, economist
78. Peculea Marius Sabin 1991 acad. inginer
79. Petrovici Emil 1945 acad. lingvist, folclorist
80. Popea Nicolae 1877 acad. episcop ortodox, istoric
81. Popovici Gheorghe 1909 m.c. preot, istoric
82. Popovici Titus Viorel 1974 m.c. scriitor
83. Popoviciu Tiberiu 1963 acad. matematician
84. Prunariu Dumitru-Dorin 2011 m.o. inginer – cosmonaut
85. Răduleț Remus Baziliu 1955 acad. inginer
86. Roșu Costa 2015 m.o. publicist, bibliograf, folclorist
87. Sălăgean Traian Lorin 1974 acad. inginer
88. Silard Adrei P. 1993 m.c. inginer
89. Silaș Gheorghe 1991 m.c. inginer
90. Simon Zeno Virgil Gheorghe 1997 m.c. chimist
91. Singer Ivan 1992 acad. matematician
92. Slavici Ioan 1882 m.c. scriitor
93. Spânul Petre 1955 m.c. medic veterinar
94. Staicu Irimie 1963 m.c. inginer agronom
95. Stancu Dimitrie D. 1999 m.o. matematician
96. Streza Laurențiu 2015 m.o. mitropolit ortodox
97. Sturdza Șerban 2010 m.c. arhitect
98. Șora Mihai 2012 m.o. filosof, eseist
99. Vasici Ungureanu Pavel 1871 acad. medic, scriitor
100. Vâlcovici Victor 1936 acad. matematician
101. Vékás Ladislau 2012 m.c. fizician
102. Vuia Traian 1946 m.o. constructor de avioane și motoare, inventator

DICȚONARUL
membrilor Academiei Române – Filiala Timișoara
(în ordinea cronologică a primirii în Academia Română) 

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

Anul primirii

 

Titlul academic

 

Ocupația

1 Babeș Vincențiu 1866 m.f. publicist, jurist, om politic
2 Mocioni Andrei 1866 m.f. jurist
3 Vasici Ungureanu Pavel 1871 acad. medic, scriitor
4 Maniu Vasile 1876 acad. publicist, istoric, scriitor
5 Densușianu Aron 1877 m.c. istoric literar, poet, folclorist
6 Marienescu Atanasie Marian 1877 acad. folclorist, etnograf, scriitor
7 Popea Nicolae 1877 acad. episcop ortodox, istoric
8 Densușianu Nicolae 1880 m.c. istoric, folclorist
9 Kanitz Ágost 1882 m.c. botanist
10 Goldiș Iosif 1882 m.c. episcop ortodox
11 Slavici Ioan 1882 m.c. scriitor
12 Broșteanu Petru 1889 m.c. publicist
13 Mangiucă Simeon 1890 m.o. folclorist
14 Hodoș Enea 1904 m.c. folclorist, scriitor
15 Mangra Vasile 1909 acad. mitropolit ortodox
16 Popovici Gheorghe 1909 m.c. preot, istoric
17 Dragomir Silviu 1916 acad. istoric, teolog, om politic
18 Braniște Valeriu 1919 m.o. publicist, memorialist, om politic
19 Cristea Miron 1919 m.o. patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
20 Goldiș Vasile 1919 m.o. profesor, publicist, om politic
21 Meteș Ștefan 1919 m.c. preot, istoric
22 Ciorogariu Roman 1921 m.o. episcop ortodox
23 Comșa Grigore 1934 m.o. episcop ortodox
24 Vâlcovici Victor 1936 acad. matematician
25 Brediceanu Tiberiu 1937 m.c. compozitor, folclorist
26 Manuila Sabin 1938 m.c. medic, demograf, statistician
27 Hossu Iuliu 1945 m.o. episcop greco-catolic
28 Petrovici Emil 1945 acad. lingvist, folclorist
29 Ciuhandu Gheorghe 1946 m.o. preot, istoric, publicist
30 Vuia Traian 1946 m.o. constructor de avioane și motoare, inventator
31 Daicoviciu Constantin 1948 acad. istoric, arheolog
32 Lupașcu Gheorghe 1948 m.c. parazitolog
33 Macovschi Eugen 1948 acad. biochimist, biolog
34 Murgulescu Ilie G. 1948 acad.  chimist
35 Novacu Valeriu 1948 m.c. fizician
36 Menkeș Benedict M. 1952 m.c. medic, biolog
37 Bărglăzan Aurel 1955 m.c. inginer
38 Beniuc Mihai 1955 acad. psiholog, scriitor
39 Drăgoi Sabin V. 1955 m.c. compozitor, folclorist
40 Drăgulescu Coriolan 1955 acad. inginer chimist
41 Iacob Caius 1955 acad. matematician
42 Micloși Corneliu 1955 acad. inginer
43 Nădășan Ștefan 1955 acad. inginer
44 Răduleț Remus Baziliu 1955 acad. inginer
45 Spânul Petre 1955 m.c. medic veterinar
46 Anton Ioan M. 1963 acad. inginer
47 Avram Constantin N. 1963 m.c. inginer
48 Baba Corneliu 1963 acad. pictor
49 Balaban Alexandru T. 1963 acad. inginer
50 Cișman Alexandru 1963 m.c. fizician
51 Mercea Victor 1963 m.c. fizician
52 Popoviciu Tiberiu 1963 acad. matematician
53 Staicu Irimie 1963 m.c. inginer agronom
54 Ivănescu Gheorghe 1965 m.c. lingvist
55 Brânzeu Pius 1974 acad. medic
56 Mateescu Dan 1974 acad. inginer
57 Méliusz Jószef 1974 m.c. scriitor
58 Ortrogovich Giorgio-Ugo-Augusto 1974 m.c. chimist
59 Popovici Titus Viorel 1974 m.c. scriitor
60 Sălăgean Traian Lorin 1974 acad. inginer
61 Bodea Cornelia 1990 acad. istoric
62 Boșcaiu Nicolae 1990 acad. biolog
63 Doinaș Ștefan  Augustin 1990 acad. scriitor, traducător
64 Odobleja Ștefan 1990 m.p.m medic
65 Bartók Béla Viktor János 1991 m.p.m. compozitor
66 Cocheci Vasile 1991 m.c. inginer chimist
67 Dordea Toma 1991 acad. inginer
68 Lalescu Traian 1991 m.p.m. matematician
69 Peculea Marius Sabin 1991 acad. inginer
70 Silaș Gheorghe 1991 m.c. inginer, matematician
71 Birdaș Emilian 1992 m.o. episcop ortodox
72 Bona Constantin Atanasie 1992 m.o. imunolog
73 Comoroșan Sorin 1992 m.o. biochimist, fizician
74 Corneanu Nicolae 1992 m.o. mitropolit ortodox
75 Hațegan Cornel 1992 m.c. fizician
76 Maitec Ovidiu 1992 acad. sculptor
77 Singer Ivan 1992 acad. matematician
78 Dumitriu Petru 1993 m.o. scriitor
79 Otiman Păun  Ion 1993 acad. inginer agronom, economist
80 Silard Adrei P. 1993 m.c. inginer
81 Foiaș Ciprian Ilie 1994 m.o. matematician
82 Breban Nicolae 1997 acad. scriitor
83 Simon Zeno Virgil Gheorghe 1997 m.c. chimist
84 Stancu Dimitrie D. 1999 m.o. matematician
85 Benga Gheorghe 2001 acad. medic
86 Burzo Emil 2003 acad. Fizician și inginer
87 Munteanu Ioan 2004 m.o. medic
88 Ciobotea Daniel 2007 m.o. patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
89 Dubină Dan 2010 acad. inginer
90 Sturdza Șerban 2010 m.c. arhitect
91 Boldea Ion-Gheorghe 2011 m.c. inginer
92 Flonta Maria-Luisa 2011 m.c. biolog
93 Gârban Zeno 2011 m.c. biochimist
94 Prunariu Dumitru-Dorin 2011 m.o. inginer – cosmonaut
95 Hell Stefan Walter 2012 m.o. fizician
96 Șora Mihai 2012 m.o. filosof  eseist
97 Vékás Ladislau 2012 m.c. fizician
98 Martin Mircea Aurelian 2014 m.c. critic și istoric literar
99 Marinca Vasile 2015 m.c. inginer, matematician
100 Nemoianu Virgil 2015 m.o. critic și, filosof al culturii, eseist, traducător
101 Roșu Costa 2015 m.o. publicist, bibliograf, folclorist
102 Streza Laurențiu 2015 m.o. mitropolit ortodox