Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate

Academie » Organizare » Institute » Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate

ACADEMIA ROMANA – FILIALA TIMISOARA
Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate (CCTFA)
Director:Acad.dr.fiz. Ladislau VEKAS, CS1
Bv. Mihai Viteazu 24, RO-300223
Timisoara, jud. Timis
Tel/Fax: +40-256-403692
WWW: https://www.academiatm.ro/cctfa/
Email: cctfa@acad-tim.tm.edu.ro

Domenii de cercetare:

Hidrodinamica turbomasinilor si cavitatie

– hidrodinamica teoretica a turbomasinilor;
– hidrodinamica curgerilor bifazice cavitationale cu aplicatii la masini si sisteme hidraulice;
– hidrodinamica curgerilor nestationare si aplicatiile lor;

Fluide controlabile magnetic: sinteza, structura, proprietati, curgeri complexe, aplicatii

– sinteza si caracterizarea nanofluidelor magnetice si fluidelor magnetoreologice;
– fenomene de transport la scarã micro;
– morfologia si dinamica formarii structurilor in fluide complexe;
– proprietati de curgere si de transfer termic;
– aplicatii tehnice si biomedicale;

Protectia cladirilor la actiuni extreme

– comportarea structurilor metalice la actiuni extreme: seism, foc, explozie, impact etc.;
– stabilitatea structurilor metalice;
– structuri metalice realizare din profile cu pereti subtiri;
– solutii si tehnologii de imbinare;
– calculul avansat al structurilor;
– analiza experimentala, stari de tensiune si deformatii;
– dezvoltare durabila, analiza ciclului de viata a constructiilor;

Analiza masinilor electrice de curent alternativ: modelare, proiectare, optimizare, metode de testare

– Optimizarea infasurarilor generatoarelor sincrone de mare putere
– Calculul optim al masinii de inductie
– Metode de calcul al masinilor electrice de curent alternativ

Studiul vibratiilor sistemelor mecanice prin metode analitice si numerice

– Vibratii neliniare
– Metode analitice aproximative
– Metode exacte pentru studiul fenomenelor oscilatorii neliniare
– Analiza dinamica neliniara a structurilor mecanice ale masinilor electrice