Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate

Academie » Organizare » Institute » Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate
ACADEMIA ROMANA - FILIALA TIMISOARA
Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate (CCTFA)
Director:Acad.dr.fiz. Ladislau VEKAS, CS1
Bv. Mihai Viteazu 24, RO-300223
Timisoara, jud. Timis
Tel/Fax: +40-256-403692
WWW: https://www.academiatm.ro/cctfa/
Email: cctfa@academiatm.ro

Secții / Domenii de cercetare:

Secţia de Hidrodinamică, Cavitație si Lichide Magnetice (SHCLM)

Laboratorul de Hidrodinamică și Cavitație (LHC)

Hidrodinamica turbomasinilor si cavitatie

- hidrodinamica teoretica a turbomasinilor;
- hidrodinamica curgerilor bifazice cavitationale cu aplicatii la masini si sisteme hidraulice;
- hidrodinamica curgerilor nestationare si aplicatiile lor;

Laboratorul de Lichide Magnetice (LLM)

Fluide controlabile magnetic: sinteza, structura, proprietati, curgeri complexe, aplicatii

- sinteza si caracterizarea nanofluidelor magnetice si fluidelor magnetoreologice;
- fenomene de transport la scarã micro;
- morfologia si dinamica formarii structurilor in fluide complexe;
- proprietati de curgere si de transfer termic;
- aplicatii tehnice si biomedicale;

Secția de Construcții Metalice, Integritate si Durabilitate (SCMID)

Protectia cladirilor la actiuni extreme

- comportarea structurilor metalice la actiuni extreme: seism, foc, explozie, impact etc.;
- stabilitatea structurilor metalice;
- structuri metalice realizare din profile cu pereti subtiri;
- solutii si tehnologii de imbinare;
- calculul avansat al structurilor;
- analiza experimentala, stari de tensiune si deformatii;
- dezvoltare durabila, analiza ciclului de viata a constructiilor;

Secția de Conversie a Energiei, Vibrații, Știința si Ingineria Datelor (SCEVSID)

Analiza masinilor electrice de curent alternativ: modelare, proiectare, optimizare, metode de testare

- Optimizarea infasurarilor generatoarelor sincrone de mare putere
- Calculul optim al masinii de inductie
- Metode de calcul al masinilor electrice de curent alternativ

Studiul vibratiilor sistemelor mecanice prin metode analitice si numerice

- Vibratii neliniare
- Metode analitice aproximative
- Metode exacte pentru studiul fenomenelor oscilatorii neliniare
- Analiza dinamica neliniara a structurilor mecanice ale masinilor electrice