Centrul de Cercetari pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României

Academie » Organizare » Institute » Centrul de Cercetari pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României

Rapoarte de cercetare Rapoarte de activitate Proiecte Lucrari publicate Carti publicate Evenimente

Centrul de Cercetari pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României funcționează în cadrul Academiei Române-Filiala Timişoara din data de 4 aprilie 2005.

Înființarea acestui Centru de cercetare răspunde nevoilor de cunoaștere, cercetare, ameliorare și dezvoltare a spațiului rural românesc, îndeosebi în zona de vest a țării, conform cerințelor actuale de evoluție a vieții rurale. Dimensiunea spațiului rural și problema dezvoltării rurale durabile în România generează teme, cercetări și acțiuni complexe datorită necesității păstrării unui echilibru între cerința de conservare a spațiului rural tradițional și tendința de modernizare și expansiune a urbanului,  atât în plan economic, cât și din punct de vedere ecologic, social și cultural.

Obiectul principal de activitate al Centrului îl reprezintă cercetarea dezvoltării rurale durabile în România, problemă complexă care solicită studii pluridisciplinare, având în vedere realizarea unui echilibru între nevoia de conservare a spaţiului rural şi tendinţa, din ultimul timp, de modernizare a activităţilor agricole şi non-agricole şi a vieţii rurale în ansamblul său.

Domeniile  de cercetare ale Centrului sunt următoarele:
– Dezvoltarea rurală locală și regională în România şi în Uniunea Europeană;
– Economia rurală – componentă fundamentală a dezvoltării rurale a României;
– Evaluarea impactului aplicării Politicii Agricole Comune asupra economiei rurale din România;
– Sisteme de finanţare ale agriculturii şi dezvoltării rurale.

Centrul are în structura de personal 9  posturi ocupate, din care 7 posturi cu personal ştiinţific atestat, toți având titlul de doctor în Științe Agricole și dublă calificare superioară (agronomică și economică),  doi conducători de doctorat, un post de referent cu studii superioare și unul de șofer, astfel:

  • Prof. Dr. Nicoleta Mateoc-Sîrb, CS I, conducător de doctorat, responsabil centru;
  • Acad. Păun Ion Otiman, CSI, Dr. H.C., conducător de doctorat – otiman[at]acad.ro
  • Prof. Dr. Adrian Băneș, CS I – adrian.banes[at]academiatm.ro
  • Conf. Dr. Cosmin Sălășan, CS II;
  • Șef lucr. Dr. Andrea Feher, CS III;
  • Dr. Miroslav Raicov, CS III – miroslav.raicov[at]academiatm.ro
  • Dr. Gabriel Șuster, CS III;
  • Ing. Zamfira Iucu, referent;
  • Ion Iova – șofer.