Organizare

Academie » Organizare
Institutele/Centrele/Colectivele din cadrul Academiei Române – Filiala Timişoara
Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române Str. Episcop Augustin Pacha 7, Timişoara, Ro-300055, România Dr. Ioan DAVID, CS II
Director
Tel: 0256-403666
Fax: 0256-403666
Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,
România
Dr. fiz. Ladislau VEKAS, CS1,
Director
Tel: 0256-491816
Fax: 0256-491816
E-mail: cctfa@acad-tim.tm.edu.ro
Colectivul de CercetareŞtiinţifică Dezvoltare RuralăDurabilă a României Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,
România
Prof.dr. Vasile GOŞA,
Director
Tel: 0256-491816
Fax: 0256-491816
Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Titu Maiorescu” Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,
România
Prof. dr. Florin Drașovean , CS I
Director
Tel: 0256-491816
Fax: 0256-491816
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, Ro-300223,
România
Dr.chim. Otilia COSTIŞOR,
Director
Tel: 0256-491818
Fax: 0256-491824
E-mail: ict@acad-icht.tm.edu.ro
Observatorul Astronomic Piaţa Axente Sever 1, Timişoara, Ro-300210, România Dr. Remus Ştefan BOATĂ, CS I Tel: 0256-275092
Fax: 0256-491816