Anunturi administrative

Academie » News » News » Administrativ » Anunturi administrative

Aici gasiti ultimele anunturi administrative

======================================================================

Anunt Concurs – ACS

Academia Română – Filiala Timişoara organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent Cercetare Ştiinţifică cu timp parțial și contract pe perioadă determinată, specializarea Chimie sau Inginerie Chimică, domeniul Fluide Magnetice, la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate (CCTFA)în cadrul proiectului Noi direcții de dezvoltare tehnologică și de utilizare a materialelor nanocompozite avansate, cod UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871, contract finantare nr. 47PCCDI/2018

First Stage Researcher – contest announcement

Romanian Academy Timisoara division is inviting applications for one position of  First Stage Researcher, part time, temporary position, Chemistry or Chemical Engineering specialty, Magnetic Fluids – field, at Center for Fundamental and Advanced Technical Research within the project  “New directions of technological development and applications of advanced nanocomposite materials,” code UEFISCDI PN -III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871, contract no. 47PCCDI/2018.

Postat in (posted on) 22.12.2020
Anunt selectie dosare ACS Postat in (posted on) 21.01.2021
PV notare proba scrisa ACS Postat in (posted on) 26.01.2021
Anunt notare proba interviu ACS Postat in (posted on) 28.01.2021
Anunt rezultat final ACS Postat in (posted on) 28.01.2021

======================================================================

Anunt Concurs ACS
Nr. 1280/14.12.2020

Concursul pe postul de Asistent cercetare științifică (ACS) cu timp parțial de lucru, specializarea Chimie sau Inginerie Chimica, domeniul Fluide magnetice publicat cu nr.  1112 din 10.11.2020 se anuleaza  deoarece s-a constatat ca termenul de depunere al dosarele de pe site-ul Filialei cu termenul de depunere al dosarelor pe site-ul www.euraxxes.ec.europa.eu nu corespund. Concursul se va relua la o data anunțată ulterior.

======================================================================

Anunt Concurs ACS

Academia Română – Filiala Timişoara organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent Cercetare Ştiinţifică cu timp parțial (1/2 normă) și contract pe perioadă determinată, specializarea Chimie sau Inginerie Chimică, domeniul Fluide Magnetice, la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate (CCTFA), în cadrul proiectului Noi direcții de dezvoltare tehnologică și de utilizare a materialelor nanocompozite avansate, cod UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871, contract finantare nr. 47PCCDI/2018.

Postat în 10.11.2020

======================================================================

Anunț concurs muncitor calificat I – lăcătuș

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 1 post Muncitor calificat I lăcătuș,  normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Atelier Mecanic și Întreținere la Serviciul Administrativ al Academiei Române Filiala Timișoara conform Legii 153/2017, HG 286/2011 si OUG 90/2017.

Postat în 09.11.2020

Anunt selectie dosare Muncitor calificat I – lacatus  – postat în 25.11.2020
Anunt notare proba scrisa Muncitor calificat I – lacatus – postat în 03.12.2020
Anunt contestatie concurs Muncitor calificat I – Lacatus – postat în 07.12.2020
Anunt notare proba interviu Muncitor calificat I – lacatus – postat în 07.12.2020
Anunt notare rezultat final Muncitor calificat I – lacatus – postat în 09.12.2020

======================================================================

Anunț concurs muncitor calificat I – constructor finisor

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 1 post Muncitor calificat I constructor finisor,  normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Atelier Mecanic și Întreținere la Serviciul Administrativ al Academiei Române Filiala Timișoara conform Legii 153/2017, HG 286/2011 si OUG 90/2017.

Postat în 09.11.2020

Anunt selectie dosare Muncitor calificat I – constructor finisor  – postat în 25.11.2020
Anunt notare proba scrisa Muncitor calificat I – constructor finisor – postat în 03.12.2020
Anunt notare proba interviu Muncitor calificat I – constructor finisor – postat în 07.12.2020
Anunt notare rezultat final Muncitor calificat I – constructor finisor – postat în 09.12.2020

======================================================================

Anunț concurs muncitor calificat I – instalații electrice

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 1 post Muncitor calificat I instalații electrice, normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Atelier Mecanic și Întreținere la Serviciul Administrativ al Academiei Române Filiala Timișoara conform Legii 153/2017, HG 286/2011 si OUG 90/2017.

Postat în 09.11.2020

Anunt selectie dosare Muncitor calificat I – instalatii electrice – postat în 25.11.2020
Anunt notare proba scrisa Muncitor calificat I – instalatii electrice – postat în 03.12.2020
Anunt notare proba interviu Muncitor calificat I – instalatii electrice – postat în 07.12.2020
Anunt notare rezultat final Muncitor calificat I – electrician – postat în 09.12.2020

======================================================================

Anunt concurs bibliotecar debutant

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 1 post Bibliotecar debutant,  jumătate de normă, pe durată nedeterminată în cadrul Bibliotecii Filialei Timișoara a Academiei Române conform Legii 153/2017, HG 286/2011, OUG 90/2017 si  Legii 334/2002.

Postat în 06.11.2020

Anunt selectie dosare bibliotecar debutant – postat în 25.11.2020
Anunt notare proba scrisa bibliotecar debutant – postat în 02.12.2020
Anunt notare proba interviu bibliotecar debutant – postat în 04.12.2020
Anunt rezultat final bibliotecar debutant – postat în 08.12.2020

======================================================================

Anunt concurs bibliotecar IA

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 1 post Bibliotecar IA  cu jumătate de normă, pe durată nedeterminată în cadrul Bibliotecii Academiei Romane a Filialei Timișoara conform Legii 153/2017, HG 286/2011, OUG 90/2017 si Legii 334/2002.

Postat în 06.11.2020

Anunt selectie dosare bibliotecar IA – postat în 25.11.2020
Anunt notare proba scrisa bibliotecar IA – postat în 02.12.2020
Anunt notare proba interviu bibliotecar IA – postat în 04.12.2020
Anunt rezultat final bibliotecar IA – postat în 08.12.2020

======================================================================

Anunț concurs ACS CSPEEE

Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate al Academiei Române – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu, nr. 24, în conformitate cu Legea 319/2003 și a Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice 6129/2016 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent de cercetare științifică (ACȘ), jumătate de normă  în domeniul Conversia, stocarea si procesarea electronică a energiei electrice, specialitatea Electronică de putere.

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între: 05 Noiembrie 2020 – 04 Decembrie 2020.

Postat în 05.11.2020

======================================================================

Anunț concurs CS – CSPEEE

Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate al Academiei Române – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu, nr. 24, în conformitate cu Legea 319/2003 și a Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice 6129/2016 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific (CȘ), jumătate de normă, în domeniul Conversia, stocarea și procesarea electronică a energiei electrice, specialitatea Acționări electrice avansate.

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între: 05 Noiembrie 2020 – 04 Decembrie 2020.

Postat în 05.11.2020

======================================================================

Anunt concurs CSI – Inginerie civilă

Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate din cadrul Academiei Române Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara bv. Mihai Viteazu nr 24, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6129/2016, organizează în data de 29 septembrie 2020, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I,  jumătate norma, perioada nedeterminata în domeniul Inginerie Civilă specialitatea Construcții Metalice.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Filialei Timișoara a Academiei Romane, pana la data de 25 septembrie 2020, ora 14:00.
Detalii privind concursul se pot obține la telefon 0256/491816 sau 0739947775 si la secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Romane.

Lista documente dosar

Postat în 26.08.2020
================================================================

Anunț anulare concurs CSI
– Domeniul Inginerie, specialitatea Construcții metalice

Avand in vedere prevederile Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 art. 16, (2) lit. c), se anulează procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific I în cadrul Centrului de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate.
Concursul se va relua la o dată care va fi anunțată.

Postat în 17.08.2020

======================================================================

Anunt concurs promovare Ec II

Academia Română Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara bv. Mihai Viteazu nr. 24 organizează concurs de promovare în grade sau trepte profesionale/examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare conform HG 286/23.03.2011 în data de 27.08.2020promovarea de pe funcția de economist debutant pe funcția de economist II în cadrul Biroului Resurse Umane.

Detaliile privind concursul se pot obține la telefon 0256/491816 sau 0739947775 și secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române.

Postat în 12.08.2020
Rezultat concurs Ec II   Postat în 27.08.2020

======================================================================

Anunt anulare concurs Economist II – Birou Resurse Umane

Avand in vedere prevederile HG 286/2011 art. 8, se anulează procedura de concurs pentru promovare pe post Economist II. Concursul se va relua la o dată care va fi anunțată ulterior.

Postat în 06.08.2020

======================================================================

Anunt concurs inspector de specialitate IA

Academia Româna Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante  a unui post de Inspector de specialitate IA, normă întreagă pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizata si OUG 90/2017.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane până la data de 19.08.2020 orele 14.00.
Proba scrisă se va desfășura în data de 27.08.2020 la ora 10.00, iar interviul în data de 01.09.2020 ora, la sediul instituției.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la sediul instituției sau la telefon 0739-947775.

Postat în 05.08.2020

Anunt selectie dosare – Inspector de specialitate IA  Postat în 24.08.2020
Anunt rezultat proba scrisa – Inspector de specialitate IA  Postat în 27.08.2020
Anunt rezultat final – Inspector de specialitate IA   Postat în 01.09.2020

======================================================================

Anunt concurs Economist II – Birou Resurse Umane

Academia Română Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara bv. Mihai Viteazu nr. 24 organizează concurs de promovare în grade sau trepte profesionale/examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare conform HG 286/23.03.2011 în data de 17.08.2020 – promovarea de pe funcția de economist debutant pe funcția de economist II în cadrul Biroului Resurse Umane.

Detaliile privind concursul se pot obține la telefon 0256/491816 sau 0739947775 și secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române.

Postat în 03.08.2020

======================================================================

Anunt concurs CS II Arheologie

Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu” din cadrul Academiei Române Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6129/2016 organizează în data de 21 August 2020 ora 10:00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător științific II, jumătate de normă, perioadă nedeterminată în domeniul Arheologie, specialitatea Epoca romană în Banat. 

Dosarele de concurs se depun la registratura Filialei Timișoara a Academiei Române, până la data de 13 August 2020 ora 14:00.

Detaliile privind concursul se pot obține la telefon 0256/491816 sau 0739947775 și secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române.

LISTA DOCUMENTE DOSAR

Postat în 14.07.2020

======================================================================

Anunt concurs CS II Istorie

Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu” din cadrul Academiei Române Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6129/2016, organizează în data de 20 August 2020 ora 10:00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător științific II, jumătate de normă, perioadă nedeterminată în domeniul Istorie, specialitatea Istoria evului mediu bănățean. 

Dosarele de concurs se depun la registratura Filialei Timișoara a Academiei Române, până la data de 13 august 2020 ora 14:00.

Detaliile privind concursul se pot obține la telefon 0256/491816 sau 0739947775 și secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române

LISTA DOCUMENTE DOSAR

Postat în 14.07.2020

======================================================================

ANUNT

Având în vedere, prevederile art 15 din OUG 58/2020 aprobată cu modificări prin Legea 103/2020, se reia procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant de CS I, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în domeniul Fizică specialitatea Fluide controlabile magnetic și aplicații, de la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate din cadrul Academiei Române Filiala Timișoara.
Întrunirea comisiei de concurs va avea loc pe data de 15.07.2020 la ora 13:00 la sediul Academiei Române Filiala Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24.

Postat în 13.07.2020

======================================================================

ANUNT

Având în vedere, prevederile art 15 din OUG 58/2020 aprobată cu modificări prin Legea 103/2020, se reia procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant de CS I, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, în domeniul Inginerie Civilă specialitatea Construcții metalice de la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate din cadrul Academiei Române Filiala Timișoara.
Întrunirea comisiei de concurs va avea loc pe data de 15.07.2020 ora 15:00 la sediul Academiei Române Filiala Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24.

Postat în 13.07.2020

======================================================================

ANUNT

Avand in vedere prevederile Legii 55/2020, se suspenda concursul pentru ocuparea postului CS I, norma intreaga, perioada nedeterminata, in domeniul Fizica, specialitatea Fluide controlabile magnetic si aplicatii, de la Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate din cadrul Academiei Romane Filiala Timisoara.
Vom reveni cu noi informatii cand se revizuieste starea de alerta si se anunta noile masuri.

Postat în 18.05.2020

======================================================================

ANUNT

Avand in vedere prevederile Legii 55/2020, se suspenda concursul pentru ocuparea postului CS I, jumatate norma, perioada nedeterminata in domeniul Inginerie Civila, specialitatea Constructii Metalice, de la Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate din cadrul Academiei Romane Filiala Timisoara.
Vom reveni cu noi informatii cand se revizuieste starea de alerta si se anunta noile masuri.

Postat în 18.05.2020

======================================================================

Anunt Concurs CS I – Fizica

Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate din cadrul Academiei Romane Filiala Timisoara cu sediul in Timisoara bv. Mihai Viteazu nr 24, in conformitate cu dispozitiile Legii 319/2003 si Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 6129/2016, organizeaza in data de 19 mai 2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific I, norma intreaga, perioada nedeterminata, in domeniul Fizica, specialitatea Fluide controlabile magnetic si aplicatii.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Filialei Timisoara a Academiei Romane, pana la data de 15 mai 2020, ora 14:00.
Detalii privind concursul se pot obtine la telefon 0256/491816 sau 0739947775 si secretariatul Filialei Timisoara a Academiei Romane.

Lista documente concurs

Postat în 15.04.2020

======================================================================

Anunt Concurs CS I – Inginerie civilă

Centrul de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate din cadrul Academiei Romane Filiala Timisoara cu sediul in Timisoara bv. Mihai Viteazu nr 24, in conformitate cu dispozitiile Legii 319/2003 si Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 6129/2016, organizeaza in data de 20 mai 2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific I,  jumatate norma, perioada nedeterminata in domeniul Inginerie Civila specialitatea Constructii Metalice.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Filialei Timisoara a Academiei Romane, pana la data de 15 mai 2020, ora 14:00.
Detalii privind concursul se pot obtine la telefon 0256/491816 sau 0739947775 si secretariatul Filialei Timisoara a Academiei Romane.

Lista documente concurs

Postat în 15.04.2020

======================================================================

Anunt Concurs economist IA

Academia Română – Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara Bv. Mihai Viteazu nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Economist IA cu norma întreagă  pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizată și OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 20.03.2020, orele 14:00.
Proba scrisă se va desfășura pe data de 31.03.2020 ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura în data de 02.04.2020.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00 și 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 09.03.2020

Anunt selectie dosare concurs Economist IA  Postat în 25.03.2020
Anunt rezultat proba scrisa Economist IA   Postat în 31.03.2020
Anunt rezultat final concurs economist IA  Postat în 02.04.2020

======================================================================

Anunt Concurs Muncitor I

Academia Română – Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Muncitor calificat I cu norma întreagă pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizată și OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 06.03.2020 orele 14:00.
Proba scrisă se va desfășura pe data de 16.03.2020 ora 10:00 la sediul instituției.
Interviul se va desfășura în data de 18.03.2020.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00 si 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 21.02.2020

Anunt selectie dosare – muncitor calificat I  Postat în 11.03.2020

Anunt rezultat proba scrisa muncitor calificat I  Postat în 16.03.2020

Anunt rezultat final concurs muncitor calificat I   Postat în 18.03.2020

======================================================================

ANUNȚ PUBLIC

Subscrisa Academia Română Filiala Timișoara, prin dl. Președinte Academician Dan Dubină, recrutează voluntari în vederea sprijinirii desfășurării activității in cadrul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Timișoara.

Criterii de selecție:
– Disponibilitatea de a participa la activitățile noastre minim de două ori/săptămână (2-4 ore);
– Dorința de implicare in activitatea Bibliotecii Academiei Române – Filiala Timișoara;
– Cunoștințe office și internet, etc.

Vă rugăm să ne transmiteți intenția de a activa ca și voluntar în cadrul Academiei Române Filiala Timișoara, la adresa de email personal.arft@gmail.com, până la data de 22.10.2019.

În termen de două zile de la termenul de depunere, veți fi informat despre acceptarea ca și voluntar și veți fi invitat la sediul Filialei Timișoara, în vederea semnării contractului de voluntariat, conform Legii 78/2014 – Legea voluntariatului.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timișoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara, Biroul Resurse Umane.

Președinte
Academia Română – Filiala Timișoara
Academician Dan DUBINĂ

Link anunt

======================================================================
Anunt concurs CS I

Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu” al Filialei Timisoara a Academiei Romane cu sediul in Timisoara, b-dul Mihai Viteazul nr. 24, in conformitate cu dispozitiile Legii 319/2003 si Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 6129/2016, organizeaza in data de 17 mai 2019 ora 11:00, concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific I, jumatate de norma, perioada determinata de doi ani, in domeniul Arheologiei, specialitatea Arheologie preistorica – epoca neolitica in Banat.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 15 mai 2019, ora 15:00.
Detalii privind concursul se pot obtine la telefon 0256/491816 – secretariatul Filialei Timisoara a Academiei Romane.

Postat în 15.04.2019
======================================================================

Anunt concurs inspector de specialitate I
Academia Română – Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara b-dul Mihai Viteazu nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Inspector de specialitate I cu norma întreagă pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizata si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 22.04.2019 orele 14:00.
Proba scrisa se va desfășura pe date de 06.05.2019 ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura in data de 13.05.2019.
Informații suplimentare se pot obține zilnic inter orele 10:00 si 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 08.04.2019

Anunt selectie dosare – concurs inspector de specialitate I Postat în 24.04.2019
Anunt notare – proba scrisă concurs inspector de specialitate I Postat în 06.05.2019
Anunt final – concurs inspector de specialitate I Postat în 14.05.2019
======================================================================
Anunt concurs economist I

Academia Română – Filiala Timișoara cu sediul în Timișoara b-dul Mihai Viteazu nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Economist I cu norma întreagă  pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizata si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 29.03.2019 orele 14:00.
Proba scrisa se va desfășura pe date de 09.04.2019 ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura in data de 16.04.2019.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10:00 si 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 18.03.2019

Anunt selectie dosare – economist I  Postat în 03.04.2019
Anunt proba scrisa – economist I  Postat în 10.04.2019
Anunt proba interviu – economist I  Postat în 17.04.2019
======================================================================
Anunt anulare concurs Economist IA

Postat în 01.03.2019
======================================================================
Anunt anularea concurs Economist II

Postat în 01.03.2019
======================================================================
Anunt concurs Referent specialitate II – ing. IT
Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, nr 24 organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Referent de specialitate II – Inginer de tehnologie a informațiilor cu ¼ normă  pe durată nedeterminată conform Legii 153/2017, HG 286/2011 si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 05.03.2019 orele 14:00.
Proba scrisă se va desfășura pe data de 19.03.2019 la ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura în data de 26.03.2019 ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10 -14 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române.

Postat în 26.02.2019

Anunt selectie dosare referent specialitate II – IT  Postat în 08.03.2019
Anunt rezultat proba scrisa – referent specialitate II – IT Postat în 20.03.2019
Anunt rezultat concurs referent de specialitate II – IT Postat în 28.03.2019
======================================================================
Anunt concurs referent achizitii
Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul in Timișoara B-dul Mihai Viteazu nr. 24. organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a 2 posturi referent de specialitate gradul IA – Achiziții 1 ora pe zi  pe durată nederminată, conform Legii 153/2017, HG286/2011 actualizată si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 04.03.2019 orele 14:00.
Proba scrisă
 se va desfășura pe data de 18.03.2019 la ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura pe data de 25.03.2019 la ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10:00 si 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 22.02.2019

Anunt selectie dosare referent specialitate IA – Achiziții  Postat în 07.03.2019
Anunt rezultat proba scrisa referent specialitate IA – Achizitii Postat în 19.03.2019
Anunt rezultat concurs referent de specialitate IA – Achizitii Postat în 27.03.2019
======================================================================

Anunt concurs Consilier Juridic IA
Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul in Timișoara B-dul Mihai Viteazu nr. 24. organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Consilier juridic IA cu ½ normă pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG286/2011 actualizată si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 28.02.2019 orele 14:00.
Proba scrisă
 se va desfășura pe data de 08.03.2019 la ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura pe data de 15.03.2019 la ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10:00 si 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 14.02.2019

Anunt selectie dosare Consilier juridic Postat în 04.03.2019
Anunt rezultat proba scrisa consilier juridic IA  Postat în 11.03.2019
Anunt rezultat final concurs consilier juridic  Postat în 19.03.2019

======================================================================
Anunt concurs economist II
Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul in Timișoara B-dul Mihai Viteazu nr. 24. organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Economist II cu normă întreagă pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG286/2011 actualizată si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 27.02.2019 orele 14:00.
Proba scrisă se va desfășura pe data de 07.03.2019 la ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura pe data de 14.03.2019 la ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10:00 si 14:00 la telefon 0739947775 sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 13.02.2019
======================================================================
Anunt concurs economist IA
Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara b-dul Mihai Viteazu nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Economist IA cu normă întreagă  pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizata si OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 26.02.2019 orele 14:00.
Proba scrisa se va desfășura pe data de 06.03.2019 ora 10:00 la sediul instituției. Interviul se va desfășura in data de 13.03.2019.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10:00 si 14:00, la telefon 0739947775, sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 12.02.2019
=======================================================================
Anunț concurs Contabil Șef
Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, nr. 24 organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Contabil Șef cu normă întreagă pe durată nedeterminată conform Legii 153/2017, HG 286/2011 și OUG 90/2017.
Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane până la data de 25.02.2019 orele 14:00.
Proba scrisă
se va desfășura pe data de 05.03.2019 la ora 10:00 la sediul instituției.
Interviul se va desfășura în data de 11.03.2019 ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00-14.00 la telefon 0739947775, sau la sediul Academiei Române – Filiala Timișoara.

Postat în 11.02.2019

Anunt selectie dosare Contabil sef  Postat în 26.02.2019

Anunt rezultat proba scrisa Contabil sef  Postat în 06.03.2019
Anunt rezultat concurs Contabil sef Postat în 12.03.2019
=======================================================================

Anunt concurs  CS1

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Filialei Timișoara a Academiei Române organizează concurs, în raport cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul I, norma întreagă,  în domeniul istoria presei literare.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Filialei Timișoara a Academiei Române din Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 24, in termen de 30 de la data publicării acestuia, pe site-ul instituției.  Durata și finalizarea  concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii.

Detalii privind concursul se pot obține la telefon: 0256/491816 – secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române, 0256/491823 – biroul Resurse Umane.

Postat în 21.12.2018

=======================================================================

Anunt concurs economist

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de economist debutant, pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizată, și OUG 90/2017.

Dosarele de concurs, cu precizarea postului pentru care se candidează,  se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Academiei Române – Filiala Timișoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 24, pana la data de 11.01.2019, ora 14.00.

Rezultatul selecției dosarelor se afișează la sediul Academiei Române Filiala Timișoara și pe site-ul instituției în data de 14.01.2019.

Interviul pentru economist resurse umane se va desfășura in data de 25.01.2019, ora 10.00. Rezultatul interviului se va afișa la sediul și pe site-ul instituției în data de 28.01.2019, ora 09.00. Candidații promovați fiind cei care au obținut minimum de 50 de puncte.

28.01.2019, ora 16.00 – depunere contestatii interviu.
29.01.2019- soluționare contestații proba scrisa si afisare rezultate contestatii, ora 16.

Rezultatul final al concursului se afișează pe site-ul instituției în data de 29.01.2019.

Informații suplimentare despre posturi și bibliografie se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491816.

Postat în 20.12.2018

Anunt selectie dosare  Postat în 14.01.2019
Anunt rezultate proba scrisa  Postat în 21.01.2019
Anunt rezultat interviu  Postat în 28.01.2019

=======================================================================

Anunt concurs auditor

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, scoate la concurs un post contractual vacant de auditor public intern, conform HG 286/2001, similar funcţiei de execuţie: Auditor gradul IA cu ½ normă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al Academiei Române – Filiala Timișoara.

Dosarele de concurs se primesc la B.R.U. al Academiei Române – Filiala Timișoara, numai până la data de 11.01.2019 (inclusiv) orele 12.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează pe site-ul Academiei Române în data de 14.01.2019, după obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la sediul Academiei Române până la data de 16.01.2019, orele 15.00.

Condiţiile de participare si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 0212302980/350.

Postat în 20.12.2018

Anunt aviz favorabil de participare la examen Postat în 14.01.2019
Anunt rezultate proba scrisă  Postat în 29.01.2019
Proces verbal indreptare eroare materiala – anunt rezultat proba scrisa  Postat în 30.01.2019
Anunt rezultat final  Postat în 30.01.2019

=======================================================================

Anunt

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, scoate la concurs un post de auditor public intern, similar funcţiei de execuţie: Auditor gradul IA cu ½ normă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al Academiei Române – Filiala Timișoara.
Dosarele de concurs se primesc la B.R.U. al Academiei Române – Filiala Timișoara, numai până la data de 04.12.2018 (inclusiv) orele 12.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează pe site-ul Academiei Române în data de 06.12.2018, după obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.

Condiţiile de participare si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 0212302980/350.

Postat în 19.11.2018

Anunt selectie dosar auditor Postat în 07.12.2018

=======================================================================

Anunt

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de economist IA, pe durată nedeterminată, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizată, și OUG 90/2017.

Dosarele de concurs, cu precizarea postului pentru care se candidează,  se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Academiei Române Filiala Timisoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 24, în perioada 16.11.201803.12.2018, inclusiv, ora 1400.

Rezultatul selecției dosarelor se afiseaza la sediul Academiei Române Filiala Timișoara și pe site-ul instituției în data de 05.12.2018.

Informații suplimentare despre posturi și bibliografie se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491816.

Postat în 16.11.2018

Anunț selecție dosare – post economist IA  Postat în 06.12.2018

=======================================================================

Anunt

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de SOFER cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, in cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurala Durabila a Romaniei, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizată, și OUG 90/2017.

Dosarele de concurs  se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Academiei Române filiala Timisoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, in perioada 15.11.201829.11.2018 inclusiv, ora 1200.
Rezultatul selectiei dosarelor se afiseaza la sediul Academiei Române Filiala Timișoara si pe site-ul institutiei in data de 29.11.2018, ora 16.00.

Informații suplimentare despre posturi și bibliografie se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491816.

Postat în 15.11.2018

Anunt selectie dosare sofer Postat în 29.11.2018

Anunt proba scrisa sofer Postat în 10.12.2018

Extras din procesul verbal – concurs sofer Postat în 18.12.2018

=======================================================================

Anunț parteneriat cu entități private

Academia Română – Filiala Timișoara, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate – parteneriat cu entități private.

Postat în 01.10.2018

========================================================================

Asistent treapta 1

Academia Română – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de Asistent Treapta I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în profilul chimie industriala, specializarea Sinteza chimică a lichidelor magnetice, din cadrul Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice, conform Legii 153/2017, HG 286/2011 actualizată, și OUG 90/2017, pentru ocuparea unui post de Asistent Treapta I.

Relații suplimentare la sediul: Academiei Române – Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, parter, cam. 18; persoană de contact: Mihaela TANASUC, telefon: 0749575588, fax 0256491816.

Postat în 27.07.2018

========================================================================

ANUNȚ PUBLIC

Subscrisa Academia Române Filiala Timișoara, prin dl. Președinte Academician Păun Ion Otiman recrutează 1 voluntar în vederea sprijinirii desfășurării activității în compartimentul de contabilitate.
Criterii de selecție:
– disponibilitatea de a participa la activitățile Academiei minim o dată/săptămână (2-4 ore);
– dorința de implicare în activitatea Academiei;
– cunoștințe de contabilitate bugetară, programe contabilitate, Microsoft Office și Internet.

Intenția de a activa ca și voluntar în cadrul Academiei Române Filiala Timișoara, se transmite la adresa de email cs.academiatm@gmail.com, până la data de 27.07.2018.

În termen de 2 zile de la expirarea termenul de depunere, veți fi informat despre acceptarea ca și voluntar și veți fi invitat la sediul Filialei Timișoara, în vederea semnării contractului de voluntariat, conform Legii 78/2014 – Legea voluntariatului.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timișoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara, Biroul Resurse Umane.

Academia Română Filiala Timișoara
prin
Președinte Academician Păun Ion Otiman

 

Postat în 23.07.2018

========================================================================

Filiala Timişoara a Academiei Române, cu sediul în Timişoara, b-dul. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, judeţul Timiş, în cadrul Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale, secţia Electromecanică, Vibraţii și Vibropercuții organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi:
– cercetător ştiinţific gradul I, 1/2 normă, în domeniul maşini electrice și electronică de putere;
– cercetător ştiinţific gradul I, 1/2 normă, în domeniul maşini electrice și electronică de putere;

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, O.M.E.C.T.S. 6560/2012 şi O.M.E.N 4204/2013, pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gradul I şi HG 286/2011 actualizată.

Postat in 26 mai 2018

=======================================================================

Academia Română – Filiala Timişoara organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent Cercetare Ştiinţifică cu contract pe perioadă determinată, specializarea Fizică, domeniul Fluide Magnetice, la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate (CCTFA), în cadrul proiectului Noi direcții de dezvoltare tehnologică și de utilizare a materialelor nanocompozite avansate, cod UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871, contract finanțare nr. 47PCCDI/2018.

ACS CCTFA

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 11 iunie 2018 (inclusiv) orele 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256403700 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Postat in 14 mai 2018

========================================================================

Academia Română – Filiala Timişoara anunţă scoaterea la concurs a două posturi de Cercetător științific gradul III, 1/1 normă, pe durată nedeterminată, în domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale și Cercetător științific gradul III, 1/2 normă, pe durată nedeterminată, în domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale, din cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României.

CS III

Tematica, Grila CS III

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 14 mai 2018 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

 Postat in 13 aprilie 2018

Anunt CSIII norma intreaga postat in 15 mai 2018
Anunt CSIII jumatate de norma
postat in 15 mai 2018

Anunt final concurs CSIII norma intreaga postat in 21 mai 2018
Anunt final concurs CSIII jumatate norma postat in 21 mai 2018

========================================================================

Academia Română – Filiala Timişoara anunţă scoaterea la concurs a unui post de șef serviciu administrativ, temporar vacant, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată:

Sef Serviciu Administrativ

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 03 aprilie 2018 (inclusiv) orele 14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Postat in 19 martie 2018

Anunt selectie dosare sef serviciu administrativ (postat in 05.04.2018)
Anunt proba scrisa sef serv adm ARFT (postat in 02.05.2018)
Rezultat final concurs (extras din procesul verbal sef serviciu administrativ)

========================================================================

Academia Română – Filiala Timişoara anunţă scoaterea la concurs a unui post de contabil șef, temporar vacant, funcție comună de conducere:

Contabil sef

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 19 martie 2018 (inclusiv) orele 14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs Contabil Sef (postat 23.04.2018)

Postat in 06 martie 2018

========================================================================

Concursurile pentru ocuparea posturilor de Cercetător științific gradul III, 1/1 normă, pe durată nedeterminată, în domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale și Cercetător științific gradul III, 1/2 normă, pe durată nedeterminată, în domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale, din cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României se suspendă conform Art. 14. alin.1 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în M.Of. al României, în vigoare de la 07 decembrie 2017.

Postat in 14 februarie 2018

========================================================================

Academia Română – Filiala Timişoara anunţă scoaterea la concurs a unui post, temporar vacant, de specialitate (cercetare) în cadrul Observatorului Astronomic:

CS I

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 28 august 2017 (inclusiv) orele 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 28 iulie 2017

========================================================================

Academia Română – Filiala Timişoara anunţă scoaterea la concurs a unui post, temporar vacant, de specialitate (cercetare) în cadrul Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate:

ACS

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 26 aprilie 2017 (inclusiv) orele 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 27 martie 2017

========================================================================

Academia Română Filiala Timişoara anunţă examen de promovare pentru ocuparea următoarelor posturi de executie obţinute prin transformarea propriului post:

Economist gr. I

Bibliotecar gr. IA

Bibliotecar gr. I

Merceolog tr. IA

Muncitor calificat tr. I

Muncitor calificat tr. II

Examinare va avea loc la sediul Filialei Timişoara în data de 26 oct. 2016 ora 1000.

Postat în 11 octombrie 2016.

 

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de specialitate (cercetare) vacant in cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurala Durabila a Romaniei:

CS I

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 15 septembrie 2016 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 16 august 2016

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de paznic:

PAZNIC

Concursul se va desfasura în data de 16 IUNIE 2015, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române si va consta în proba scrisa si un interviu. Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 10 iunie 2016 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 25 mai 2016

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de specialitate (cercetare) vacant in cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurala Durabila a Romaniei:

CS I

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 10 iunie 2016 (inclusiv) orele 12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 25 mai 2016

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta Examen de promovare pentru ocuparea unui post de executie obtinut prin transformarea propriului post

Ref. spec. gr. III

Referent de specialitate gradul III cu norma întreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul aparatului propriu al Filialei Timisoara a Academiei Romane.

Postat in 8 februarie 2016

=========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de specialitate (cercetare) vacant in cadrul Institutului de Studii Banatice “Titu Maiorescu”:

ACS

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane/ Registratura Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 2 martie 2016 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 2 februarie 2016

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de specialitate (cercetare) vacant in Observatorului Astronomic:

CS III

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 2 noiembrie 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 2 octombrie 2015

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a a urmatoarelor posturi de specialitate (cercetare) vacante in cadrul Institutului de Studii Banatice “Titu Maiorescu”:

CS II, CS III, CS

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 2 noiembrie 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 2 octombrie 2015

=========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de:

Director Biblioteca cu norma intreaga

Concursul se va desfasura în data de 27 octombrie 2015, ora 10.00, la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române si va consta în sustinerea planului managerial (proba I) si interviu (proba II).

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 19 octombrie 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 2 octombrie 2015

=========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de:

INSPECTOR SPECIALITATE gr. I – norma intreaga

Concursul se va desfasura în data de 5 august 2015, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române si va consta în proba scrisa si interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 28 iulie 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 14 iulie 2015

========================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de:

REFERENT gr. I (studii medii) – norma intreaga

Concursul se va desfasura în data de 5 august 2015, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române si va consta în proba scrisa si interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 28 iulie 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 14 iulie 2015

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de:

Paznic – norma intreaga

Concursul se va desfasura în data de 28 MAI 2015, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române si va consta în proba scrisa si interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 20 MAI 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Biroul Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 06 mai 2015

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de:

Director Biblioteca cu norma intreaga

Concursul se va desfasura în data de 30 APRILIE 2015, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române si va consta în sustinerea planului managerial (proba I) si interviu (proba II).

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Române pâna la data de 21 APRILIE 2015 (inclusiv) orele 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Române din Blv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Rezultate concurs

Postat in 06 aprilie 2015

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA FURNIZARE CONSUMABILE SI PAPETARIE

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de furnizare consumabile si papetarie cod CPV 39263000-3, 30197000-6, 30125100-2, 30197643-5, 30125120-8, 22852000-7, 30197210 in cadrul proiectului “Formare profesionala în domenii non-agricole si facilitarea angajarii pentru îmbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest “ POSDRU/140/5.2/G/135091

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Vasile GOSA, CS I.

Documentatie

Formulare disponibile

Postat in 12 martie 2015

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA PACHETE TRANSPORT SI HRANA PARTICIPANTI

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de pachet SERVICII TRANSPORT SI HRANA PARTICIPANTI cod CPV 60140000-1 – Transport de pasageri ocazional, 55520000-1-Servicii de catering in cadrul proiectului “Formare profesionala în domenii non-agricole si facilitarea angajarii pentru îmbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest “ POSDRU/140/5.2/G/135091

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Vasile GOSA, CS I.

Documentatie

Formulare disponibile

Postat in 10 martie 2015

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de Formare Profesionala cod CPV 80530000-8 in cadrul proiectului “Formare profesionala în domenii non-agricole si facilitarea angajarii pentru îmbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest “ POSDRU/140/5.2/G/135091

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Vasile GOSA, CS I.

Documentatie

Formulare disponibile

Postat in 10 martie 2015

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA FURNIZARE CONSUMABILE SI PAPETARIE

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de furnizare consumabile si papetarie cod CPV 39263000-3, 30197000-6, 30125100-2, 30197643-5, 30125120-8, 22852000-7, 30197210, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Nicoleta MATEOC-SIRB, CS1.

Documentatie

Formulare disponibile

Postat in 06 noiembrie 2014

Clarificari

Postat in 13 noiembrie 2014

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

Achizitie directa Servicii de Formare profesionala

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de formare profesionala cod CPV 80500000-9, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Nicoleta MATEOC-SIRB, CS1.

Documentatie

Formulare disponibile

Postat in 04 noiembrie 2014

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

Achizitie directa Servicii de proiectare site-uri (WWW) si de dezvoltare software personalizat

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de proiectare site-uri (WWW) si de dezvoltare software personalizat cod CPV 72413000-8, 72230000-6, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Nicoleta MATEOC-SIRB, CS1.

Documentatie

Formulare disponibile

Postat in 15 octombrie 2014

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

Reluare ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE SI MEDIERE

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii cod CPV 79634000-7, 79998000-6, 79610000-3, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Nicoleta MATEOC-SIRB, CS1.

Documentatie

Formulare disponibile

Repostat in 6 octombrie 2014

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Portar cu norma intreaga, pe durata nedeterminata

Concursul se va desfasura in data de 11 NOIEMBRIE 2014, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 21 OCTOMBRIE 2014 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Conditiile de participare, bibliografie, informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Anunt postat in data de: 29 septembrie 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE SI MEDIERE

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de informare, consiliere si mediere cod CPV 79634000-7 servicii orientare profesionala si CPV 79611000-0 servicii cautare locuri de munca, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Manager Proiect Prof.Dr. Nicoleta MATEOC-SIRB, CS1.

Documentatie

Formulare disponibile

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara comunica rezultatele finale pentru concursul pe pozitia de:

Paznic cu norma intreaga, pe durata nedeterminata

In urma concursului desfasurat in data de 29 IULIE 2014, pentru ocuparea postului in cadrul compartimentului atelierului mecanic, domnul POPOVICI MIHAI VIRGIL a fost declarat ADMIS .

Anunt postat in data de: 8 august 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Paznic cu norma intreaga, pe durata nedeterminata

Concursul se va desfasura in data de 29 IULIE 2014, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 14 IULIE 2014 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Conditiile de participare, bibliografie, informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: c.j. Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de expertiza contabila cod CPV 79211000-6,in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Formulare disponibile

Anunt postat in data de: 17 aprilie 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE AUDIT

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de audit financiar cod CPV 79212100-4,in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Formulare disponibile

Anunt postat in data de: 17 aprilie 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE INFORMARE PUBLICITATE

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de informare si publicitate cod CPV 7934100-6 si CPV 22462000-6 materiale publicitare, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Formulare disponibile

Anunt postat in data de: 9 aprilie 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

ACADEMIA ROMANA FILIALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timis, cod postal 300223, România, tel/fax : 0256/491816 ; 0256491823, Va invita sa participati la achizitia directa de Servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesionala in domenii non-agricole si facilitarea angajarii“ POSDRU/140/5.2/G/135112

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Formulare disponibile

Anunt postat in data de: 8 aprilie 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Paznic norma intreaga, pe durata nedeterminata

Concursul se va desfasura in data de 16 MAI 2014, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 30 APRILIE 2014 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Conditiile de participare, bibliografie, informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Anunt postat in data de: 1 aprilie 2014.
Anunt actualizat in data de: 17 aprilie 2014.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Auditor gradul I cu norma intreaga, pe durata nedeterminata

Concursul se va desfasura in data de 17 IANUARIE 2014, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 23 DECEMBRIE 2013 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Ingrijitor norma intreaga, pe durata nedeterminata

Concursul se va desfasura in data de 16 IANUARIE 2014, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 23 DECEMBRIE 2013 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Referent gradul I cu Studii Medii

Concursul se va desfasura in data de 27 NOIEMBRIE 2013, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 13 NOIEMBRIE 2013 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Anunt postat in data de: 15 octombrie 2013.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta scoaterea la concurs a unui post de:

Inspector Specialitate gradul I cu Studii Superioare

Concursul se va desfasura in data de 12 NOIEMBRIE 2013, ora 10.00 la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

Dosarele de concurs se primesc la Biroul de Resurse Umane al Filialei Timisoara a Academiei Romane pana la data de 29 OCTOMBRIE 2013 (inclusiv) orele 15.00, cand expira termenul limita de depunere a dosarelor.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10.00 – 14.00 la telefon: 0256491816 sau la sediul Filialei Timisoara a Academiei Romane din Bv. Mihai Viteazul nr. 24, Timisoara. Persoana de contact: Referent specialitate Lidia OCAI, Birou Resurse Umane.

Anunt postat in data de: 30 septembrie 2013.
Anunt actualizat in data de: 15 octombrie 2013.

==================================================================================================

Academia Romana – Filiala Timisoara anunta:

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Academia Româna Filiala Timisoara, cu sediul în Timisoara, blv. Mihai Viteazu, nr. 24, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererii de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI):5.2.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect POSDRU, sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, cat si activitatile transversal, adica managementul proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe site-ul www.fseromania.ro .

Profilul partenerilor
Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

Conditii generale de eligibitate:
Sa aiba un numar de inregistrate juridic;
• Sa fie acreditati pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;
• Sa aiba experienta in domeniu;
• Furnizarea unor informatii financiare: situatii financiare aferente exercitiilor financiare pentru ultimii 3 ani (2010, 2011,2012);

Conditii specific de eligibilitate:
1. ONG-uri;
2. Furnizori de FPC autorizati publici/privati.

Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune oferta completata si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU AXA PRIORITARA 5 la sediul Academia Româna Filiala Timisoara, din Timisoara, blv. Mihai Viteazu, nr. 24 pana la data de 31.05.2013 ora 14.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in ordinea primirii lor. Partenerul selectat va fi contactat direct. Lista finala a partenerului selectat va fi publicata in data 31.05.2013, ora 16.00.

Anunt postat in data de: 07 mai 2013.

 

LANGUAGES

EVENIMENTE

Sep
26
Tue
2023
10:00 am CONGRESUL INTERNAȚIONAL AL ASOCI... @ Academia Română Filiala Timișoara
CONGRESUL INTERNAȚIONAL AL ASOCI... @ Academia Română Filiala Timișoara
Sep 26 @ 10:00 am – 12:00 pm
CONGRESUL INTERNAȚIONAL AL ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE ISTORIE A PRESEI vă invită să participați la lansarea cărții O istorie a Banatului. Compendiu Coordonatori: Ioan BOLOVAN, Rudolf GRÄF afis lansare carte 26.09.2023
11:01 am CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ISTOR...
CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ISTOR...
Sep 26 @ 11:01 am – Sep 28 @ 12:01 pm
CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A PRESEI Ediția a XVI-a afis 26-28 sept. 2023
Oct
19
Thu
2023
9:30 am Conferința Internațională ”Tendi... @ Academia Română - Filiala Timișoara
Conferința Internațională ”Tendi... @ Academia Română - Filiala Timișoara
Oct 19 @ 9:30 am – Oct 20 @ 1:30 pm
Conferința Internațională ”Tendințe Multidimensionale în Dezvoltarea Durabilă” (TENDEV 2023) @ Academia Română - Filiala Timișoara
Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, organizează prin proiectul cultural „CONECTARE CULTURALĂ PRIN CONFERINȚĂ ȘI ACTE ARTISTICE” – CULTARTCONEX Conferința Internațională ”Tendințe Multidimensionale în Dezvoltarea Durabilă” (TENDEV 2023), prima ediție, ”Provocări și[...]