SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ȘTEFAN AUG. DOINAȘ, o sută de ani de la naștere